مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی علوم سیاسی
  /دانشگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران مرکز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  صنایع بتنی گیلاوند
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com