مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد بروجرد / معدل 14.77

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۴
  چاپخانه سفیر
  هنر/طراحی/ گرافیست

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com