مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه خوارزمی
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17.47
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش امور گمرکی /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 18.49

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  ایران بیزینس تایم
  / کارشناس مالی
 • مهر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۳
  کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
  مالی و حسابداری/ معامله گر کالا و تحلیل گر سهام

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  بررسی نقش شرکت های کارگزاری در توسعه بازار سرمایه ایران ، ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری(اختصاصی)، سال دوم، شماره بیست و یک، ص. ص 1-20، 1394.
 • 1393
  بررسی تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت، پوستر، 1392.
 • 1392
  بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، 1392.
 • 1392
  بررسی تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر نوسانهای قیمت سکه طلا در ایران، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، 1392.
 • 1392
  بررسی رابطه بین نرخ بهره بانکی و میزان ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی در بانک های ایران، دومین کنفرانس علوم مدیریت نوین،1392.
 • 1392
  ادارک زیر آستانه ای و استفاده از آن در تبلیغات، مجله توسعه مهندسی بازار، 1392
 • 1392
  Stock price manipulation and its consequence, european online natural and social science, ISSN1805-3602.
 • 1390
  اصلاح نظام گمرکی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه سخنرانی های هفته پژوهش دانشگاه علوم اقتصادی، 1390.
 • 1388
  اصلاح نظام یارانه ای ایران، مجموعه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشگاه علوم اقتصادی،1388.

افتخارات

 • 1390
  رتبه یک مقطع کارشناسی
  کسب رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدارک حرفه ای بازار سرمایه مشتمل بر اصول بازار سرمایه، معامله گری کالا، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری اوراق مشتقه، تحلیل گری بازار سرمایه
 • امور گمرکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک کارگزاری رسمی گمرک از سازمان گمرک ایران

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدارک حرفه ای بازار سرمایه مشتمل بر اصول بازار سرمایه، معامله گری کالا، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری اوراق مشتقه، تحلیل گری بازار سرمایه
 • امور گمرکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک کارگزاری رسمی گمرک از سازمان گمرک ایران
https://.com