مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش انرژی /دانشگاه شهید عباسپور
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اقتصاد کشاورزی /دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  زیباسازان ظهیر
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  سوله سازی حقیقت
  مسئول دفتر/ منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com