مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه پیام نور / معدل 17.35

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۵
  مجموعه فروشگاه های اپل استور تهران و کرج
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبان شبکه و نرم افزار

افتخارات

 • 1394
  دارای مدرک مجازی Apple GSX Certificate
 • 1393
  دارای گواهینامه و لوح سطح کاربری حرفه ای پلاس از شرکت سونی در همایش سال 1393 کرج

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE 2012
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مجازی سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Vmware workstation 10
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL server
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: Network+

ابزار و نرم افزار

 • مجازی سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک: VMware
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL server 2016
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Exchange

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE 2012
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مجازی سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Vmware workstation 10
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL server
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: Network+
https://.com