مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه ازاد دزفول / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت صنعتی و معدنی تیزسنگان _ شرکت الیاف پارسیان لیف._ صنایع کاغذپارس هفت تپه
  مالی و حسابداری/ انبارداری سیستمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com