مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش هنر /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16.35

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس معماری

ابزار و نرم افزار

 • adsl _ 3dmax _ AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس معماری
https://.com