مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه بین المللی پیشوا ورامین / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد پیشرفته-فتوشاپ-مکس مقدماتی(مدلینگ)-مکس پیشرفته(رندرینگ-V-REY)
 • نقشه کشی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد پیشرفته

ابزار و نرم افزار

 • طراحی معماری / خوب / اتوکد پیشرفته-فتوشاپ-مکس مقدماتی(مدلینگ)-مکس پیشرفته(رندرینگ-V-REY)
  80% Complete
  عنوان مدرک: نقشه کشی معماری / خوب / اتوکد پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد پیشرفته-فتوشاپ-مکس مقدماتی(مدلینگ)-مکس پیشرفته(رندرینگ-V-REY)
 • نقشه کشی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد پیشرفته
https://.com