مختصری از من

۳ مدارک گرفته شده در زمینه های Counseling Skills , Body Language, Leadership از موسسه Ultimate Information Canada ایالت اونتاریو کانادا گرفته شده.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش سلولی مولکولی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در کلاس های بازیگری دانشگاه تهران و همچنین اجرای نمایشنامه خوانی
 • 1393
  شرکت در کارگاه ۳ روزه کشت سلول در دانشگاه تربیت مدرس

دانش تخصصی

 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: counseling Skills
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Body Language
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Leadership

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: counseling Skills
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Body Language
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Leadership
https://.com