مختصری از من

به عنوان شخصی که پانزده سال به طور مداوم در حال کار تخصصی بر روی کشتی بوده ام و آشنایی و تجربه عالی در زمینه طرز ساخت ،طرز کار وتعمیر ماشین اآلات بالاخص ماشین آلات دریایی دارم،بسیار علاقمند هستم تجارب ،تخصص و انگیزه خودم را با تیم و گروه شما به اشتراک بگذارم...شخصیت خودانگیخته و کوشای من باعث موفقتهای من در زمینه شغلیم شده وعامل مهمی که به من توان مضاعف میدهد علاقه وافرم به رشته تحصیلیم و کارهای مرتبط با آن میباشد.

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1377
  کارشناسی مهندسی کشتی
  گرایش دریا /دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  مهندس دوم تعمیر و نگهداری
 • شهریور ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  مهندس سوم تعمیرونگهداری
 • مهر ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۸۳
  کشتیرانی جمهوری اسلامی
  مهندس چهارم تعمیرونگهداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل عملیات کشتی و حفاظت از کارکنان کشتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شایستگی دریانوردی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شایستگی دریانوردی
 • مهندسی برق- الکترونیک و کنترل
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینلمه شایستگی دریانوردی
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شایستگی دریانوردی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اطفای حریق پیشرفته
 • مهندسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کمکهای اولیه پزشکی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی دریایی چهار گانه
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شناور بقا و قایقهای نجات
 • مهندسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مصرف سوخت
 • مهندسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنوانسیون بین المللی کار در دریا MLC
 • مهدسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: جلوگیری از بروز سوانح
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پنیوماتیک موتور اصلی کشتی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: الکتروهیدرولیک و PLC_PLCپیشرفته
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سامانه سرما ساز

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل عملیات کشتی و حفاظت از کارکنان کشتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شایستگی دریانوردی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شایستگی دریانوردی
 • مهندسی برق- الکترونیک و کنترل
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینلمه شایستگی دریانوردی
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه شایستگی دریانوردی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اطفای حریق پیشرفته
 • مهندسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کمکهای اولیه پزشکی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی دریایی چهار گانه
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شناور بقا و قایقهای نجات
 • مهندسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مصرف سوخت
 • مهندسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنوانسیون بین المللی کار در دریا MLC
 • مهدسی دریایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: جلوگیری از بروز سوانح
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پنیوماتیک موتور اصلی کشتی
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: الکتروهیدرولیک و PLC_PLCپیشرفته
 • مهندسی دریایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سامانه سرما ساز
https://.com