مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  دکتری پزشکی
  گرایش مغز و اعصاب /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 19.53

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مرکز مغز و اعصاب ایران
  پزشکی درمانیپرستاری/ جراح کیشیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم اعصاب محاسباتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تافل
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم اعصاب محاسباتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com