مختصری از من

علاقمند به فعاليت در محيطي هستم كه انتظاراتش به مراتب بيشتر از سطح دانشي و مهارتي من باشد ،‌اين موضوع محرك جدي در مسير رشد فرديم محسوب مي شود . از پياده سازي ايده هايم خيلي لذت مي برم . سرعت در كار به من انگيزه بيشترمي دهد و كندي و نديد بازخورد مشخص باعث ايجاد احساس بدي در وجود من مي شود.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مكانيك
  گرایش فناوري مكانيك خودرو /دانشگاه علمي كاربردي ايران خودرو
 • 1376 تا 1378
  فوق دیپلم مكانيك
  گرایش صنايع اتومبيل /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شركت ايران خودرو
  تكنسين فني

  توضیحات: هماهنگ كننده آموزشي مديريت مونتاژ خودرو سواري - انجام پروژه هاي مديريت ديداري در سالنهاي مونتاژ - راه اندازي مدرسه مهارت مديريت مونتاژ ;كسب مدال مهارت از طرف معاونت منابع انساني شركت ايران خودرو و مديريت آموزش - برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري كليه دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي جهت كليه پرسنل مشغول به كار مديريت مونتاژ - چندين بار كسب رتبه اول هماهنگ كنندگان آموزشي در سطح كل شركت ايران خودرو .

 • خرداد ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۸
  شركت ايران خودرو
  تكنسين فني

  توضیحات: پيگيري ، بررسي و هماهنگيهاي لازم جهت رفع ايرادات خودروهاي توليدي (IQA , IQF‌)‌ استخراج - تخصيص منشا ايرادات - تهيه گزارشات متعدد و متنوع كيفي و برگزاري جلسات برند كليه خودروهاي توليد در مديريت مونتاژ و پرزنته كردن گزارشات و نتيجه اقدامات صورت گرفته ،‌تا حصول نتيجه نهايي .

 • آبان ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۴
  شركت ايران خودرو
  تكنسين فني (QPRE)

  توضیحات: تكنسين فني ( QPRE )‌در خطوط توليد مونتاژ سواري ،‌دستيار سرپرست ،‌ پيگيري كليه امور توليد و ايرادات كيفي خودروهاي توليدي

پروژه ها

 • 1386
  پروژه هاي نفوذ آب خودرو هاي توليدي در سالن مونتاژ 4 مديريت مونتاژ
  همكار و نماينده مسئول پروژه در تمامي مراحل انجام كار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • هماهنگي امور آموزشی و برنامه های آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های تولید و پروسه ها و فرآیندهای خطوط تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی كامل با قطعات و مجموعه هاي خودرو و عملكرد آنها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دانش فنی، به خصوص مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کامل به كامپيوتر و نرم افزارهاي کاربردی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک: داراي مدرك TCF‌از سفارت فرانسه
دانش تخصصی
 • هماهنگي امور آموزشی و برنامه های آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های تولید و پروسه ها و فرآیندهای خطوط تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی كامل با قطعات و مجموعه هاي خودرو و عملكرد آنها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دانش فنی، به خصوص مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com