مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه علوم و فنون مازندران

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  کندوتک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Front-end Developer

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com