مختصری از من

مسلط به مهارت های ICDL و نرم افزارهای کاربردی
مسلط به نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و موبایل و سامانه های مدیریتی

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی کارون / معدل 13

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت نفت
  حراست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرداخت الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرداخت الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com