مختصری از من

سلام
ساکن تبریز و تهران
23 ساله
میتونم باهرجمعی سازش بدم خودمو صادقم امیدوارم و امین

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه قم و الغدیر و iaut / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارشد درحال تحصیل ترم3 تابحال 24واحد پاس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اجتماعات تحلیلی وبحث و استخر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی و ارشد درحال تحصیل

ابزار و نرم افزار

 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی و ارشد درحال تحصیل
https://.com