مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1390
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه سارویه / معدل 16.7
https://.com