مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی /دانشگاه پیام نور تهران غرب / معدل 15
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15.08

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ system administrator

  توضیحات: Perform daily system monitoring, verifying the integrity and availability of all server resources, systems and key processes. Apply OS patches and upgrades on a regular basis, and upgrade administrative tools and utilities. Configure / add new services as necessary (Linux base servers)

 • تیر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی ارگ
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس IT
 • تیر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
  شهراد شبکیه
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبان فنی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۰
  شاتل
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبان فنی

دانش تخصصی

 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک: Linux LPIC1
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
دانش تخصصی
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک: Linux LPIC1
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
https://.com