مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه فردوسی مشهد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فناوران صانع شرق
  مهندسی برق/ نیروی بخش AC DC

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل دور موتورهای AC
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • برنامه نویسی و بارگذاری و پیاده سازی PLC S7-300
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل دور موتورهای AC
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • برنامه نویسی و بارگذاری و پیاده سازی PLC S7-300
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
https://.com