مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر
    /دانشگاه پویش قم
https://.com