مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
  /دانشگاه آزادعلی آباد کتول / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیرات تجهیزات پزشکی /دانشجوی کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • تعمیرات تجهیزات پزشکی /دانشجوی کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com