مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش نیروگاه /دانشگاه پردیس فنی مهندسی شهید بهشتی شهید عباسپور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  پایان نامه کارشناسی_طراحی هیترهای غیر مستقیم نفتی

افتخارات

 • 1394
  کسب سهمیه استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com