مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات
    گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه نورطوبی / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com