مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش ،پتروشیمی و صنایع گاز /دانشگاه آزاد واحد آبادان / معدل 17.18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت نفت آبادان
  مهندسی شیمی/ بهره برداری (عملیات)

  توضیحات: بهره برداری واحدهای شیرین سازی گاز ترش
  سولفورکس
  شیرین سازی آب ترش
  گوگرد سازی

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مبدل های Shell &Tube و هوایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سایزینگ و محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول انتخاب و محاسبات پمپ ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنايي با شيرهاي اطمينان و نحوه سايزينگ آنها و طراحي شبكه فلر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی کمپرسور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول انتخاب و طراحي شيرهاي كنترل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برج ها و انواع مختلف جداکننده های دو فازی و سه فازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روش های های کنترل فرآیند و اصول طراحی PFD, P&ID
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدارک مهندسی پایه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HAZOP Study
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با شرح فعالیت های فنی جهت احداث یک واحد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTRI
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مبدل های Shell &Tube و هوایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سایزینگ و محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول انتخاب و محاسبات پمپ ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنايي با شيرهاي اطمينان و نحوه سايزينگ آنها و طراحي شبكه فلر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی کمپرسور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول انتخاب و طراحي شيرهاي كنترل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برج ها و انواع مختلف جداکننده های دو فازی و سه فازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روش های های کنترل فرآیند و اصول طراحی PFD, P&ID
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدارک مهندسی پایه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HAZOP Study
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با شرح فعالیت های فنی جهت احداث یک واحد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com