مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش ،پتروشیمی و صنایع گاز /دانشگاه آزاد واحد آبادان / معدل 17.18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت نفت آبادان
  مهندسی شیمی/ بهره برداری (عملیات)

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTRI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com