مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1388
    دیپلم شبكه
    گرایش Mcsa
https://.com