مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه فردوسی مشهد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور و برنامه ریز تحصیلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس ریاضیات (هم اکنون ادامه دارد)

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com