مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی زیتون
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پروژه

  توضیحات: مساحت 82500 در 11 طبقه

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  حسیسنه باب الحوائج
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پروژه

  توضیحات: با مساحت 1500متر مربع

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجتمع تجاری و اقامتی صدر
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پروژه

  توضیحات: با مساحت 110.000 متر مربع در 21 طبقه

 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  هتل زمرد شارستان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • دی ۱۳۴۸ تا فروردین ۱۳۸۸
  دفتر فنی بازار فردوسی
  مهندسی عمران/ معماری/ کنترل پروژه بازار فردوسی ۲
https://.com