مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی گرافیک
  گرایش تصویرسازی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  صنایع غذایی202
  اداری
 • خرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت مواد غذایی ب .آ
  اداری
 • آذر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۰
  صنایع شیمیایی بوشهر
  منابع انسانی و آموزش/ سفارشات داخلی
https://.com