مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش - /دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهرود / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: اخذ مدارک مربوطه از آموزشگاه غیر دولتی
https://.com