مختصری از من

علاقه مندی فطری و ذاتی به کمک و یاری رساندن به دیگران باعث تحصیل در رشته ی روانشناسی گردید و تاجایی که در توان و وجودم باشد سعی در کمک کردن به دیگران دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش صنعتی و سازمانی (کار) /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  بازار آزاد
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کاسب

  توضیحات: در حوزه ی کسب و کار آزاد و بازار ملایر فعالیت قالی فروشی دارم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • فعالیتی در این زمینه ندارم ولی برای این قبیل فعالیت ها بسیار مشتاق و باانگیزه می باشم و زمینه ی آن فراهم گردد بصورت عملی درگیر این موضوعات می شوم.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مندی بسیاری به سینما و هنر بخصوص سینما و هنر ملی و ایرانی خودمان دارم و به تمامی فعالیت های فرهنگی باتوجه به زمان و فرصت موجود علاقه مند بوده و ورزش های فوتسال و بدمینتون و تنیس و تنیس روی میز و سوارکاری را بشدت دوست دارم و به تمامی فعالیت های اجتماعی و مددکاری و امور خیریه و مشارکت در سازمان های مردم نهاد علاقه مند هستم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • مدیریت تبلیغات
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • مدیریت کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • مدیریت تبلیغات
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • مدیریت کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com