مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی تغذيه
  /دانشگاه علوم تحقيقات

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵
  مدير اجرايي شركت تجهيزات پزشكي رأيان تجارت
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدير اجرايي شركت
 • تیر ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۳
  وزارت بهداشت
  مالی و حسابداری/ اداري

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com