مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش جداسازی و پدیده های انتقال /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه سیستان وبلوچستان / معدل 17.78

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کاوش صنعت توس
  مهندسی شیمی/ کارشناس فرآیند

  توضیحات: به عنوان کارشناس فرآیند طرح و پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی

پروژه ها

 • 1395
  شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع بالادست نفت
  کارشناس

  توضیحات: بررسی و امکان سنجی اولیه از پکیج ها و تجهیزات مورد نیاز بالادستی صنعت نفت (MOS(mobile oil separator
  MOT (mobile oil treating
  دکانترها
  پمپ های چند فازی
  mobile pump unit

 • 1395
  واحد نمک زدایی و تصفیه پساب نفت خام
  کارشناس پروژه

  توضیحات: بررسی، مطالعه کامل واحد نمک زدایی نفت خام ومطالعه و امکان سنجی برای اتناخب تکنولوژی مناسب برای تصفیه پساب واحد نمک زدایی به منظور بازیابی آب جهت رسیدن به استانداردهای موجودجهت استفاده مجدد این آب در واحد نمک زدایی به عنوان آب رقیق کننده،آبیاری و کشاورزی یا تزریق به چاه

 • 1395
  پروژه تبدیل گاز به سوخت مایع (GTL)
  کارشناس

  توضیحات: مطالعه، بررسی و امکان سنجی کامل فرآیند طرح تبدیل گاز به سوخت مایع و شناسایی فرآیند های مختلف آن وشناسایی شرکت های فعال داخلی و خارجی در این فرآیند

 • 1395
  Cryogenic
  کارشناس

  توضیحات: بررسی فرآیند های و تجهیزات مرتبط (پمپ، کلد باکس، مخازن و...) و شناسایی شرکت های فعال در ساخت و طراحی این تجهیزات

 • 1395
  پروژه Deoiling
  کارشناس پروژه

  توضیحات: بررسی وروش های جداسازی ذرات نفت باقیمانده درپساب پالایشگاهی (روش انعقادو جداسازی (مایع- مایع) هیدروسیکلون، شناورسازی ) و صنایع بالادستی تجهیزات مرتبط با آن :
  جدا کننده API
  جدا کننده TPI یا CPI
  هیدروسیکلون
  (IAّF( Induced Air Flotation
  (DAF(Dissolved- air Floatation
  (Suspended Air Floatation(SAF

 • 1395
  Natural Gas Driven Pumps
  کارشناس

  توضیحات: این پروژه جهت استفاده از گازهای موجوددر قسمت های بالادست صنایع نفت بررسی شد.
  کاربردها:
  استفاده از گازی که به سمت فلرمی رود
  جداکننده ها
  جهت چرخش محلول های گلایکول
  برای انتقال های عمومی سیالات (گلایکول، فاضلاب و ...)

 • 1395
  Multiphase Pump
  کارشناس

  توضیحات: بررسی انواع پمپ های چند فازی جهت انتقال چند فازی :
  Double-acting Duplex Piston Pump
  (Progressing Cavity Pump (PCP
  Helico-Axial
  Twin Screw

 • 1395
  بررسی واحد الفین
  کارشناس

  توضیحات: بررسی ومطالعه واحد و آشنایی کامل با تجهیزات و فرآیندهای این واحد

 • 1395
  بررسی واحد اوره
  کارشناس

  توضیحات: بررسی ومطالعه واحد وآشنایی کامل با تجهیزات و فرآیند های این واحد

 • 1395
  پروژ ه و طرح لجن زدایی
  کارشناس پروژه

  توضیحات: بررسی روش یا روشهاي مناسب،برای جداسازي ترکیبات نفتي از لجن های نفتی که در بخشهاي مختلف صنایع نفت و حتي صنایع تولیــد و بازیابي روغنهاي صنعتــي وجود دارد، که به عنوان یك معضل زیســت محیطي نیز به شمار می رود.

 • 1395
  پروژه ازدیاد برداشت نفت
  کارشناس پروژه

  توضیحات: بررسی انواع روش های ازدیاد برداشت نفت ، بررسی پمپ های درون چاهی و سرچاهی جهت ازدیاد برداشت از چاه های نفتی که درنیمه عمر خود هستند.
  و همچنین بررسی پمپ های چند فازی به عنوان راه حلی برای انتقال سیالات چند فازی در سرچاههای نفت

 • 1394
  پروژه mini LNG
  کارشناس فرآیند

  توضیحات: بررسی، مطالعه و امکان سنجی کامل فرآیند و تجهیزات آن و شناسایی بخش هاو تجهیزات مختلف آن وشناسایی شرکت های فعال داخلی و خارجی در این فرآیند

افتخارات

 • 1395
  کسب مقام پنجم در المپیاد دانشجویی در قطب هفت درسال 1394
 • 1394
  قبولی در گرایش شبیه سازی وکنترل فرآیند در دانشگاه شیرازدرمقطع کارشناسی ارشدبدون آزمون درسال 1394
 • 1394
  کسب مقام دوم کشوری در اولین مسابقات دانشجویی آب شیرین کن خورشیدی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر درسال 1394
 • 1394
  رتبه دوم دررشته مهندسی شیمی دربین 33نفرهم ورودی وعضواستعداد درخشان وممتاز دانشگاه دولتی سیستان وبلوچستان در مقطع کارشناسی و جزوه 10درصد برتر هم رشته وهم ورودی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Aspen plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارCOMSOL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Hysys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com