مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش - /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  فروشگاه و کارگاه صنعتی پیروز
  مالی و حسابداری/ حسابدار مجموعه ومسؤل امور پلیمری
 • آبان ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  خدمات کامپیوتر سالار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ امور نرم افزاری و اینترنتی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  املاک شین 2
  مشاور املاک

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com