مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد شهر قدس / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی مهر
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ترم 11 زبان

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ترم 11 زبان
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ترم 11 زبان
https://.com