مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق جزا و جرم شناسی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 17
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال / معدل 18.43
 • 1389 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  دفتر وکالت
  حقوق/ مسئول امور اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اخذ گواهینامه شرکت در همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیش گیری از جرم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • پیاده روی
 • سایر ورزش ها
 • عضویت در انجمن های علمی- فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com