مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم‌افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد استهبان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com