مختصری از من

به نام او که هرچه دارم از اوست
اینجانب علاقه به کار گروهی در یک محیط مناسب وسالم دارم و علاقه دارم ک در یک سازمان فعالیت داشته باشم و اینکه بتوانم توانمندیهایم را به خودم ثابت کنم و بتوانم در کارم پیشرفت کنم انسانی هستم خنده رو و شاد وکمی حساس وزودرنج و کمی احساسی و وفادار به مجموعه ام وانسانهای که در مسیر کار به من راه را نشان می دهند هر کمکی بتوانم از دستم بربیاید دریغ نمی کنم از حاشیه فراری ام و با انسانهای مثبت علاقمندم که فعالیت داشته باشم البته همه جا انسانهای متفاوتی وجود دارند ومهم خودمان هستیم و ما نمیتوانیم کسی را تغیر بدهیم

از صبر وحسن توجه شما سپاسگزارم

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش علوم انسانی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
 • 1385
  کنفرانس سمینار در مساعل بازاریابی

افتخارات

 • 1395
  انسان هستم وبا وجدان هستم و سالم زندگی میکنم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش - کتاب - گویش - کارهای هنر ی را دوست دارم کارهای که با خلاقیت وهنر ارتباط دارند و از فلسفه نیز بدم نمیایید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی و درحال تحصیل
https://.com