مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه پیام نور / معدل 17.5
 • 1370 تا 1374
  کارشناسی ریاضی
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت ارتباطات زیرساخت
  بازاریابی و فروش/ تحلیل گر سیستم و مسئول بازاریابی و فروش بین الملل
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت مخابرات استان تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تحلیل گر سیستم
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت مخابرات استان تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تحلیل گر سیستم و مسئول واحد مهندسی نرم افزارهای سیستم صورتحساب
 • فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۷۹
  شرکت مخابرات استان تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس سیستم

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول مستندسازی سیستمها
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره JCL در سیستم عامل MVS
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی شی گرا با JAVA
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول سرپرستی پروژه
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی JAVA با JDK
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: نصب و مدیریت Websphere appl.server
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دورهDB2
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مفاهیم بانک اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدل سازی یکپارچه UML
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دورههای ICDL1,2,3
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Introduction to SQL Oracle 9i
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Oracle SQL & PL/SQL
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Oracle form 1,2
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحقیق در عملیات
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تکنیکهای غلط گیری
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: سیستمهای اکسس نوری
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Linux 1,2
 • مخابرات
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مخابرات
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مفاهیم Web Application
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مفاهیم پردازش از راه دور
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: VB.NET-Visual Basic
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: IP/MPLS
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: امنیت و مدیریت شبکه
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شبکه و سرویس های مولتی مدیا
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: OTN بر مبنای OPTICAL NETWORK
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شبکه فیبر نوری بر اساس واسط پذیری OTN
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: NETWORK +
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: استراتژی و مارکتینگ
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای ارتباطی
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی نگارش ایمیل به زبان انگلیسی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: آینده پژوهی و تکنیک های آن
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: هوش هیجانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول مستندسازی سیستمها
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره JCL در سیستم عامل MVS
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی شی گرا با JAVA
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول سرپرستی پروژه
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی JAVA با JDK
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: نصب و مدیریت Websphere appl.server
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دورهDB2
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مفاهیم بانک اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدل سازی یکپارچه UML
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دورههای ICDL1,2,3
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Introduction to SQL Oracle 9i
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Oracle SQL & PL/SQL
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Oracle form 1,2
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحقیق در عملیات
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تکنیکهای غلط گیری
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: سیستمهای اکسس نوری
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Linux 1,2
 • مخابرات
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مخابرات
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مفاهیم Web Application
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مفاهیم پردازش از راه دور
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: VB.NET-Visual Basic
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: IP/MPLS
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: امنیت و مدیریت شبکه
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شبکه و سرویس های مولتی مدیا
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: OTN بر مبنای OPTICAL NETWORK
 • مخابرات (ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شبکه فیبر نوری بر اساس واسط پذیری OTN
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: NETWORK +
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: استراتژی و مارکتینگ
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای ارتباطی
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی نگارش ایمیل به زبان انگلیسی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: آینده پژوهی و تکنیک های آن
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: هوش هیجانی
https://.com