مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد سبزوار / معدل 14.56

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت پاژ الکترونیک
  مالی و حسابداری/ مسئول انبار

  توضیحات: شماره تماس :37296162-051

 • مهر ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۱
  شرکت سروش آسمان
  مالی و حسابداری/ مسئول انبار

پروژه ها

 • 1391
  BMS
  مدیر اجرا

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تمامی نرم افزارهای مربوط به انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نزم افزارهای مربوط به انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تمامی نرم افزارهای مربوط به انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com