مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد بروجرد / معدل 14.88
https://.com