مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد کامپیوتر
    گرایش ارشد (فناوری اطلاعات) امنیت شبکه /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15
https://.com