مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۳
  کارخانجات صنایع پلیمر پارس
  مالی و حسابداری/ حسایدار انبار و انباردار

  توضیحات: در زمینه انبار و حسابداری انبارها به کار اشتغال داشته و راه اندازی سیستم مدون و مکانیزه انبار و پیاده سازی کامل نرم افزار حسابداری انبار و انبارداری که تا ان لحظه بصورت کلاسیک و دستی بود از افتخارات و دستاوردهای اینجانب میباشد

https://.com