مختصری از من

فعالیت در یک شرکت خصوصی در قسمت فروش قطعات کامپیوتری در سال 1389 به مدت یک سال. در سال 1392 به مدت 15 ماه در خدمت مقدس سربازی کار اداری در قسمت نیروی انسانی انجام داده ام و ادامه فعالیت اینجانب در حوزه کاری در بازار آزاد بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۸
  نرمینه افزار
  دفتر دار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک فنی از آموزشگاه معتبر

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com