مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مجتمع آموزشی نور قائم
  مدرس ریاضیات
 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  رستوران های مانسون
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت راهبری کمند
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حقوق و دستمزد (مهفا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد فروردین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com