مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی فلسفه
  گرایش الهیات /دانشگاه بین المللی امام خمینی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  انتشارات
  مسئول دفتر/ کارمند

  توضیحات: حروف نویسی و تایپ و مجوز کتاب

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  فروشگاه اتکا
  صندوقدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی علاقه دارم و حاضر به فعالیت دراین زمینه ها هستم.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • داروشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین داروخانه
 • امداد و تزریقات
  80% Complete
  عنوان مدرک: امداد و تزریقات
 • طراحی کارت و کتاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک: فتوشاپ مقدماتی و متوسطه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ترجمه انگلیسی سطح 1 و 2
دانش تخصصی
 • داروشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین داروخانه
 • امداد و تزریقات
  80% Complete
  عنوان مدرک: امداد و تزریقات
 • طراحی کارت و کتاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com