مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی اهواز / معدل 14.76

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  بیمه معلم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس و مشاوره بیمه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Ericsson Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • network setting manger-OMT-Putty-total commmender-Minilinkcraft-hyperterminal-RBS ELement manger
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Ericsson Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com