مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری برق
  گرایش رباتیک و هوش ماشین /دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش مکاترونیک /دانشگاه صنعتی امیر کبیر / معدل 17.65
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16.96
 • 1380 تا 1384
  دیپلم ریاضی- فیزیک
  / معدل 18.84

افتخارات

 • 1383
  رتبه سوم المپیاد آزمایشگاهی در استان کرمان
 • 1380
  رتبه اول المپیاد آزمایشگاهی فیزیک در شهرستان شهربابک
https://.com