مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش - /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۳
  آلومنیوم المهدی
  نرم افزار/ مسئول واحد نت

  توضیحات: تهیه و ارایه خدمات نرم افزاری گروه نرم افزاری پارسه جهت حداقل نمودن سطح خرابی دستگاه ها و تجهیزات شرکت

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com