مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com