مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش مدیریت اجرایی /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1384 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت عمرانی آموت سپهر
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرا و راه اندازی تاسیسات پروژه برج مشانیر

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت گلستان
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و تولید

  توضیحات: برنامه ریزی برای تولید 6 خط تولید و بسته بندی چای و 2 خط تولید و بسته بندی پسته
  افزایش راندمان و بهینه کردن خطوط تولید
  اجرای سیستم 5S در سطح کارخانه

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت گلستان
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: طراحی خط تولید جدید
  برنامه ریزی و امکان سنجی برای کسترش خط تولید و ساخت سیلوی جدید
  نظارت بر ساخت و اجرای خط تولید جدید چای و سیلو
  اتصال خطوط تولید موجود و خطوط تولید جدید به صورت بهره ور

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ساختمانی عمرانی عامری
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت حسابرسی داوران حساب
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسی شرکت های آلومینیوم خاتم اراک، کابل افشان اردستان، عمران آلانک، کارخانه قند کرج، تولیدی داروپوش و....

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  صنایع آلومینیوم خاتم ارک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی

  توضیحات: بازاریابی
  افزایش رانمان فروش
  پیدا کردن و ارائه طرح برای بازار های جدید (تحت نظارت خانم لباسدوز)

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تولیدی داروپوش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی

  توضیحات: بازاریابی
  افزایش راندمان فروش
  پیدا کردن و ارائه طرح برای بازازهای جدید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  طراحی و امکان سنجی خط تولید در پراید برای افزایش تولید و بهره وری و افزایش کیفیت و ایمنی بالاتر با در نظر گرفتن استاندارد ISO در پروژه کارسناسی
 • 1395
  آسیب شناسی اجرای سیستم 5S و شناسایی عدم موفقیت اجرای این سیستم در تولیدی ها و ارائه راهکار برای بهبود و افزایش تولید به کمک این استاندارد در دوره کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه استاندارد PMBOK از موسسه رستاک
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOFEL
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه استاندارد PMBOK از موسسه رستاک
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com