مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت روهین سازه گلستان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

پروژه ها

 • 1390
  پروژه پرنس

  توضیحات: پروژه 96 واحدی مسکونی
  واقع در چالوس
  مدت فعالیت : 2 سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • SAP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com